California Series IX

California Series IX

Acrlyic on Rag Cotton

56×76 cm

1999

Previous   Next